Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Are Electric Scooters Legal in the UK? (June 2023 update)

Zijn elektrische scooters legaal in Groot-Brittannië? (update juni 2023)

Elektrische scooters zijn in veel landen over de hele wereld een populair vervoermiddel geworden. De wettigheid ervan verschilt echter van rechtsgebied tot rechtsgebied. In Groot-Brittannië is de status van elektrische scooters een onderwerp van belangstelling en discussie. In deze blogpost onderzoeken we de vraag 'Zijn elektrische scooters legaal in Groot-Brittannië?' samen met relevante statistieken. 

 Elektrische scooters begrijpen: 

Elektrische scooters, ook wel e-scooters genoemd, zijn compacte voertuigen op batterijen die zijn ontworpen voor reizen over korte afstanden. Ze bieden een handig en milieuvriendelijk alternatief voor traditionele vervoerswijzen. Elektrische scooters hebben doorgaans twee wielen, een stuur, een platform om op te staan ​​en een elektromotor voor de voortstuwing. 

 Juridische status per juni 2023: 

 Tot voor kort waren elektrische scooters niet legaal voor gebruik op de openbare weg, fietspaden of trottoirs in Groot-Brittannië. Ze werden geclassificeerd als 'Personal Light Electric Vehicles' (PLEV's) en vielen onder dezelfde categorie als Segways en hoverboards. Dit betekende dat het rijden op een elektrische scooter in de openbare ruimte als illegaal werd beschouwd, behalve op privéterrein met toestemming van de grondeigenaar. 

 Overheidsprocessen: 

Als reactie op de groeiende populariteit van elektrische scooters en de behoefte aan duurzamere transportopties, heeft de Britse regering proefnemingen met e-scooters gelanceerd in geselecteerde gebieden in het hele land. Dankzij deze tests konden lokale autoriteiten het gebruik van elektrische scooters op de openbare weg testen en de impact ervan op het verkeer, de veiligheid en het milieu beoordelen. 

 Volgens het Department for Transport (DfT) hebben vanaf juni 2023 meer dan 30 dorpen en steden in Groot-Brittannië deelgenomen aan de e-scooterproeven. Deze proeven zijn veelvuldig gebruikt en hebben een aanzienlijke afstand afgelegd. In het West Midlands-proces, dat in september 2020 begon, werden bijvoorbeeld meer dan 1.Ruim 7 miljoen kilometer hebben ruim 500.000 rijders op elektrische scooters afgelegd. 

 Potentiële toekomstige wetgeving: 

Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken overweegt de Britse regering de legalisering van elektrische scooters in het hele land. Dit kan gepaard gaan met de introductie van nieuwe wet- en regelgeving om het gebruik ervan te regelen. Het doel is om een ​​raamwerk te creëren dat de veilige integratie van elektrische scooters in de bestaande transportinfrastructuur garandeert. 

 Voordelen en zorgen: 

Elektrische scooters bieden verschillende voordelen, waaronder een lagere CO2-uitstoot, minder verkeersopstoppingen en een betere toegankelijkheid van transport. Volgens een onderzoek van het Europees Milieuagentschap produceren elektrische scooters 82% minder CO2-uitstoot vergeleken met een gemiddelde auto. 

 Er zijn echter zorgen met betrekking tot de veiligheid. Volgens een rapport van de Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) waren er tussen oktober 2020 en april 2021 285 gemelde e-scooterongevallen in het proefgebied West Midlands. Deze ongevallen benadrukken de noodzaak van goede regelgeving, verbeteringen aan de infrastructuur en educatie van bestuurders om het veilige naast elkaar bestaan ​​van elektrische scooters met andere weggebruikers te garanderen. 

 Conclusie: 

Vanaf juni 2023 is het gebruik van elektrische scooters in Groot-Brittannië nog steeds illegaal op de openbare wegen, fietspaden en trottoirs, behalve tijdens overheidsproeven in specifieke gebieden. Er zijn echter discussies gaande over de mogelijke legalisering van elektrische scooters in het hele land, met als doel regelgeving in te voeren die de veiligheid en verantwoord gebruik garandeert. 

 De tests met e-scooters hebben waardevolle inzichten opgeleverd in hun gebruikspatronen en voordelen. De statistieken uit deze onderzoeken tonen de grote belangstelling voor en vraag naar elektrische scooters als vervoermiddel aan. Het afwegen van de voordelen en veiligheidsoverwegingen is van cruciaal belang nu Groot-Brittannië op weg is naar mogelijke legalisatie en implementatie van regelgeving voor elektrische scooters.